Dragana Albijanić - pravoslavni katihizis

Silvester Bašić Palković - katolički vjeronauk

Svrkota Pejka - građansko vaspitanje

Bojana Vukov - građansko vaspitanje