Obaveštavaju se učenici da u ponedeljak, 4. 02. 2019. godine, menjamo smenu. Učenicima od
1. do 4. razreda nastava počenje u 8,00 a učenicima od 5. do 8. razreda u 12,25 sati po važećem
rasporedu za smenu. Raspored časova se nalazi na sajtu škole – ivanmilutinovic.edu.rs