Obaveštavaju se učenici naše škole da se sutra, 10.5.2019. godine, održava kros RTS-a. Nakon
velikog odmora učenici od 5. do 8. razreda organizovano sa nastavnicima koji imaju treći čas
odlaze na Prozivku kod spomenika, gde će se kros održati. Učenici od 1. do 4. razreda kod
spomenika dolaze u 11 i 45. Kros vodi nastavnik Dragan Ristić.