Svečani prijem prvaka je u ponedeljak, 2. septembra 2019. godine u 10.00 h u centralnoj školi u fiskulturnoj sali,

u Maloj Bosni u 9.00 h . Viši razredi polaze u 12.25.