Obaveštavaju se učenici naše škole da u ponedeljak 2.3.2020. godine menjamo smenu. Za učenike od 5.
do 8. razreda nastava počinje u 08:00 časova, a za učenike od 1. do 4. razreda prvi čas počinje u 14:00
časova.