Predaja liste želja 01.07. 2020.( sreda):

8a   -   I grupa 8:00,  II grupa 8:45,  III grupa 9:30

8b   -   I grupa 10:15,  II grupa 11:00,  III grupa 11:45

8c   -  9:00

8d   -  9:00