U skladu sa preporukama kriznog štaba sa sednice održane 12. marta 2021. godine, doneta je odluka da se u sedmici od 15. do 19. marta 2021. godine, za sve razrede drugog ciklusa (V-VIII) osnovne škole, nastava organizuje putem nastave na daljinu.

Učenicima prvog ciklusa, od prvog do četvrtog razreda nastava se organizuje svakodnevno u školi, kao i do sada.

 

Učenici od 5. do 8. razreda nastavu će pratiti prema  rasporedu časova koji se nalazi na sajtu škole, u realnom vremenu, putem google platforme uključivanjem na meat. Nastava počinje u 8 časova prema rasporedu zvonjenja koji se nalazi na sajtu škole.

Učenicima u Maloj Bosni nastava, isto tako,  počinje u 8 časova prema rasporedu časova i zvonjenja koji se nalazi na sajtu.

Raspored zvonjenja

1. čas 8,00 - 8,30
2. čas 8,35 - 9,05
3. čas 9,10 - 9,40 – veliki odmor
4. čas 10,00 - 10,30
5. čas 10,35 - 11,05
6. čas 11,10 - 11,40
7. čas 11,45 - 12,15