УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

СПИСАК  УЏБЕНИКА И ПОТРЕБНОГ ПРИБОРА ЗА ПРВИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

    Назив издавача

   Наслов уџбеника

        писмо

    Име/имена аутора

 Број и датум решења министра

Нови Логос

СРПСКИ ЈЕЗИК 1,за први разред основне школе, уџбенички комплет (Буквар, Наставни листови  уз Буквар, Словарица уз Буквар, Читанка „Чувари маште”);

ћирилица

Мирјана Стакић,

Драгица Ђуровић,

Вукица Јовић

650-02-00135/2018-07 од 17.4.2018.

 

 

Клетт

Математика 1за први разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска – 1. и 2. део);ћирилица

 

 

Сања Маричић

 

650-02-00131/2018-07 од 27.4.2018.

Нови Логос

СВЕТ ОКО НАС 1,за први разредосновне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска – први и други део),

ћирилица

Сања Благданић,

Зорица Ковачевић,

Славица Јовић

650-02-00138/2018-07 од 16.4.2018.

Нови Логос

Музичка култура 1,

уџбеник  за први разред основнешколе;

ћирилица

Драгомир Братић

650-02-00142/2018-07 од 24.4.2018

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

“DATA STATUS”

Smart junior 1, енглески језик за први разред основне школе, уџбеник са електорнским додатком

 

 

H.Q Mitchell

 

 

650-02-00051/2018-07 од  26.04.2018