Imajući u vidu da je došlo do delimičnog poboljšanja aktuelne epidemiološke situacije, na osnovu procene Kriznog štaba, obaveštavamo Vas da će se od 19.04.2021.g. nastava odvijati u školi. Raspored časova i raspored zvonjenja će biti kao što je bilo u februaru ( po kombinovanom modelu koji traje od septembra). Rasporedi su izmenjeni i na  sajtu su.