OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE I UČENIKE O PRAVILIMA PONAŠANJA U ŠKOLI ZA VREME PANDEMIJE
1. UČENIK TREBA NA VREME DA DOLAZI U ŠKOLU ( NE SUVIŠE RANO JER NEMA ZADRŽAVANJA U ŠKOLSKOM
DVORIŠTU)
2. NASTAVA POČINJE 1.09. PO PRVOM MODELU ( ČASOVI SU 45 MINUTA, NEMA DEOBE NA GRUPE)
3. MODEL NASTAVE PROPISUJE GRADSKI TIM ZA ŠKOLE, A U SKLADU SA TRENUTNOM EPIDEMIOLOŠKOM
SITUACIJOM
4. UČENIK NOSI MASKU:
 PRI ULASKU U ŠKOLU PA SVE DO DOLASKA DO KLUPE
 MASKA SE OBAVEZNO KORISTI PRILIKOM ODGOVARANJA I SVAKOG RAZGOVORA
 MASKA SE OBAVEZNO KORISTI I PRILIKOM BILO KOJEG KRETANJA VAN KLUPE, PRILIKOM
ODLASKA NA ODMOR ILI U TOALET
 MASKA SE MOŽE ODLOŽITI SAMO U PERIODU KADA UČENIK SEDI U SVOJOJ KLUPI I SLUŠA
NASTAVU ( NE GOVORI)
 KORISTI SE BILO KOJA MASKA ( HIRURŠKA, EPIDRMIOLOŠKA ILI PLATNENA)
 MASKA SE KORISTI NA ISPAVAN NAČIN TAKO DA POKRIVA NOS I USTA
NAPOMENA: UKOLIKO JE OBUHVAT VAKCINACIJOM MEĐU UČENICIMA U ODELJENJU VEĆI OD
70%, UČENICI KOJI SU VAKCINISANI NISU U OBAVEZI DA NOSE MASKU U UČIONICI

5. OSOBE KOJE DOVODE DECU NE ULAZE U ŠKOLSKU ZGRADU
6. UČENICI TREBA DA PONESU VODU SA SOBOM DA NE BI PILI IZ RUKE ILI IZ SLAVINE
7. NASTAVNICI KOJI RADE U ŠKOLI NE MORAJU DA NOSE MASKE AKO SU VAKCINISANI SA OBE DOZE
VAKCINE ILI SU PRELEŽALI KOVID U PRETHODNIH 6 MESECI