Danas je u našoj školi izvršena predaja sredstava koja su nam dodeljenja u sklopu projeta "Malci - digitalci". Zahvaljujući nagradi koju smo osvojili na konkursu "Digitalna ekspedicija - izazov 2021", a koji je raspisan u okviru inicijative za novu medijsku i digitalnu pismenost koju sprovodi Propalsion u saradnji sa Americkom agencijom za međunarodni razvoj(USAID). Našoja školi su uručena dva laptopa koje će koristiti učenici za ostvarivanje projektnih aktivnosti.