Elektronske novine "Malci digitalci"

Iiii...krećemo u novu avanturu!
Kao što smo i obećali, u okviru projekta Malci - digitalci, usmerićemo naše aktivnosti na obuku dece o bezbednom koriščenju interneta. Pravićemo razne materijale, video priče, testove i svašta nešto zanimljivo i poučno. Pridružite nam se!!!

 

U okviru projekta Malci - digitalci predstavljamo sadržaje koje su pripremili učenici.

Internet dobre i loše strane!

Ako želite saznati nešto o bezbednosti i sigurnosti na internetu, posetite naš sajt malih novinara koji u su okviru projekta Malci - digitalci pripremili učenici.

Sigurnost na inernetu!

O projektu "Malci - digitalci " pišu " Subotičke novine" , " Bunjevačke novine", " Hrvatska riječ" , a prilog o projektu prikazan je i u emisiji " Spektar " i na RTV 1 u Dnevniku.

 

REPORATAŽA "SUBOTICA KOJU VOLIM"