Obaveštavaju se učenici da smo od ponedeljka, 14.2.2022. godine do petka
18.2.2022. godine na vanrednom raspustu.
 Nastava se nastavlja u ponedeljak, 21.2.2022. godine po važećem
rasporedu za odeljenja od 1. do 4. razreda, dok će raspored za učenike od
5. do 8. razreda doživeti manje promene.

 Nastava se odvija po predviđenim smenama za februar.
Raspored će biti istaknut na sajtu škole.