ОТВОРЕНА ВРАТА ШКОЛЕ
Отворена врата школе су првог дана у месецу – дани се мењају у сваком месецу, те ће Дан
отворених врата бити првог:
- септембар: понедељак
- октобар: уторак
- новембар: среда
- децембар: четвртак
- јануар: петак
- фебруар: понедељак
- март: уторак
- април: среда
- мај: четвртак
- јун: петак