Obaveštavaju se učenici da u ponedeljak, 3.10.2017.godine menjamo smenu. Učenicima od 5.
do 8. razreda nastava počinje u 8,00 časova a učenicima od 1. do 4. razreda prvi čas počinje u
14,00.
Sledeća nedelja, od 3. do 7. 10. 2022. godine je “Dečija nedelja”. Аktivnosti tokom dečije
nedelje odvijaće se u dogovoru sa odeljenjskim starešinama a raspored dešavanja će biti na
sajtu škole.