Međunarodni eTwinning projekat "Dan jabuke 2022." obeležava se  u oktobru. Projekat je realizovan na časovima mađarskog jezika.