Obaveštavaju se učenici da od ponedeljka, 6.3.2023. menjamo smenu.
Učenicima od 5. do 8. prvi čas počinje u 8,00 sati a učenicima od 1. do
4.razreda prvi čas počinje u 14.00 h.  Raspored časova se nalazi na web stranici naše škole.