ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ИМАЈУ:

1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане
социјалне помоћи)
2. Ученици који основношколско обазовање и васпитње стичу по
индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП 3
3. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који се образује по
индивидуално образовном плану, а потребни су им прилагођени уџбеници, као
ученици који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуално
образовном плану, а којима је прилагођавање (увећан фонт, Брајево писмо,
електронски формат)
4. Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено
дете у систему образовања и васпитања
5. Ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су
потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео
садржајима на српском знаковном језику.
Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:
- За ученике социјално/материјално угрожених породица –примаоце новчане
социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање
социјалне новчане помоћи
- За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у
систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно – васпитне
установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне
установе о својству ученика прилаже се за свако дете
- За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у
основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним
ученицима
- За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном
образовном плану, није потребна документација, јер школа поседује податке о
ученицима.
Документацију доставити најкасније до 31.3.2023. године!