СЕДМИ РАЗРЕД          
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШКОЛА МЕНТОР ЈЕЗИК БОДОВИ

ПЛАСМАН

 
Ристић Јована ОШ "Кизур Иштван" Суботица Драгана Милошевић Планић српски 90 1.МЕСТО

РЕПУБЛИЧКО

Михајло Брновић ОШ "Никола Тесла" Бачка Топола Биљана Косић српски 82 2. МЕСТО  
Огњен Крстин ОШ "Иван Горан Ковачић" Суботица Константин Брашован српски 80 2. МЕСТО  
Savić Petra ОШ "Хуњади Јанош" Чантавир Vuleković Ivan српски 79 3. МЕСТО  
Рудић Вранић Анђела ОШ "Мајшански пут" Суботица Секулић Вања српски 78 3. МЕСТО  
Ливиа Молнар ОШ "Иван Горан Ковачић" Суботица Константин Брашован српски 77 3. МЕСТО  
Лука Вуковић ОШ "Матко Вуковић" Суботица Сања Милковић српски 59    
Миљан Кузман ОШ "Никола Ђурковић" Фекетић Сандра Ђорђевић српски 56    
Szűcs Mara ОШ "Ади Ендре" Мали Иђош Тамара Булатовић мађарски 46    
Mарко Поповић ОШ "Иван Горан Ковачић" Суботица Константин Брашован српски      
             
  ОСМИ РАЗРЕД          
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ШКОЛА МЕНТОР ЈЕЗИК БОДОВИ

ПЛАСМАН

 
Весна Милошевић ОШ "Никола Ђурковић" Фекетић Сандра Ђорђевић српски 91 1. МЕСТО

РЕПУБЛИЧКО

Jelena Popović ОШ "Иван Горан Ковачић" Суботица Костантин Брашован српски 88 2. МЕСТО  
Keresztényi Albert OШ "Мирослав Антић" Палић Феликс Кривошија мађарски 86 2. МЕСТО  
Ленка Тешић ОШ "Сечењи Иштван" Суботица Милан Павић српски 85 2. МЕСТО  
Вукасовић Обрен ОШ "Кизур Иштван" Суботица Драгана Милошевић Планић српски 81 2. МЕСТО  
Давидовић Стефан ОШ "Пионир" Стари Жедник Ковачевић Стеван српски 74 3. МЕСТО