РАСПОРЕД ПРОМЕНА СМЕНА 2023-2024.
Смене, преподневна и поподневна се мењају месечно

1.) 1.9..-29.09.2023.
Први циклус наставу похађа пре подне
Други циклус наставу похађа после подне
2.) 2.10.-27.10.2023.
Први циклус наставу похађа после подне
Други циклус наставу похађа пре подне
3.) 30.10.-1.12.2023.
Први циклус наставу похађа пре подне
Други циклус наставу похађа после подне
4.) 4.12.-22.12.2023
Први циклус наставу похађа после подне
Други циклус наставу похађа пре подне
5.) 15.1.-26.1.2024.
Први циклус наставу похађа после подне
Други циклус наставу похађа пре подне
6.) 29.1.-1.3.2024.
Први циклус наставу похађа пре подне
Други циклус наставу похађа после подне
7.) 4.3.-27.3.2024.
Први циклус наставу похађа после подне
Други циклус наставу похађа пре подне
8.) 4.4.-30.4.2024.
Први циклус наставу похађа пре подне
Други циклус наставу похађа после подне
9.) 7.5.-14.6.2024.
Први циклус наставу похађа после подне
Други циклус наставу похађа пре подне