Na nagradnom konkusu “Razglednica sa raspusta” u organizaciji Fondacije Profesura pod pokroviteljstvom Politehničke škole Subotica naši učenici Tijana Stantić iz 8.c i Luka Kuntić iz 6.a su osvojili nagrade, a Nemanja Mrkić iz 6.a pohvalu. Dodela nagrada i otvaranje izložbe radova je bilo 08.11.2023. u 12h u prostorijama Politehničke škole. Učenici čiji su radovi ušli u uži izbor i postavljeni na izložbi su: Magdalena Suknović 8c, Maja Pertet 6a, Lena Mijailović 6a, Dragan Linić 6a, Lana Daraboš 6a, Aleks Gmijović 6a, Igor Djumić 6a i Jana Jokić 6a.