Školsku slavu Sveti Sava, obeležili smo uz prigodnu priredbu na kojoj su čestvovali učenici škole. Na kraju priredbe nagrađeni su učenici koji su se tokom godine istakli u učenju i predstavili našu školu na takmičenjima u najboljem svetlu.

Slike sa priredbe.