19.februara 2014.godine u našoj školi je održano školsko takmičenje u recitovanju. Pobednici po razredima su:

Terezija Sekereš - 1c (hrvatski jezik), 
Marko Kečenović - 1d, 
Jovana Sarić - 2a, 
Anđela Stojičić - 3b, 
Dražen Lešnjaković - 3e (hrvatski jezik), 
Martina Kujundžić - 4c (hrvatski jezik), 
Anja Borović - 4d,
Bojana Drčić - 5a,
Aleksandra Vinčić - 6b,
Jelena Lukić - 7a,
Ivana Tikvicki - 7e (hrvatski jezik),
Marko Trivunović - 8a.
 
Na Opštinsko takmičenje plasirali su se:
Anđela Stojičić - 3b, 
Martina Kujundžić - 4c (hrvatski jezik), 
Bojana Drčić - 5a,
Ivana Tikvicki - 7e (hrvatski jezik),

Marko Trivunović - 8a.