U Pančevu je održana olimpijada za učenike nižih razreda. Na olimpijadi, republičkom takmičenju, učestvovala je ekipa prvog razreda - a, b i c. Učestvovali su još i učenici trećeg razreda i to devojčice kao jedna ekipa i dečaci kao druga ekipa.