Evropski dan jezika ustanovljen je tokom Evropske godine jezika 2001. godine i od tada se redovno obeležava u 47 država članica SE, među kojima je i Srbija, sa željom da ohrabri 800 miliona Evropljana da uče više jezika, kao i da upozori javnost o važnosti učenja jezika radi povećanja stepena plurilingvalizma i međukulturološkog razumevanja.
Poznata je narodna izreka
,,Koliko jezika govoriš, toliko vrediš."

U našoj školi je, povodom Evropskog dana jezika, održan kviz u kom su učestvovali učenici naše škole. Učenici su bili podeljeni u 4 ekipe. Pobedila je ekipa čiji su članovi:

- Bojana Drčić - 7aevropski2015-pobednici

- Miroslav Stantić - 7e

- Nenad Crnjaković - 8c

- Emina Bratanović - 5d