U Karavukovu je održana smotra pod nazivom "Pod istim nebom našeg doma". Na smotri su učestvovali i učenici naše škole i to: 

Anđela Stojičić - 5a

Andrija Huska - 6c

Emil Cvijin - 7c

Tomislav Huska - 7c

Emil Cvijin je osvojio treće mesto za literarni rad.