U našoj školi je održan tradicionalni novogodišnji vašar na kom su deca prodavala svoje rukotvorine.