Poštovani sugrađani!!!

Obaveštavamo vas da Klub Partnerski za obrazovanje - Subotica, organizuje humanitarnu akciju u kojoj učestvuje šest subotičkih škola (OŠ "Sonja Marinković", OŠ "Ivan Goran Kovačić", OŠ "Matko Vuković", OŠ "Ivan Milutinović", OŠ "Sečenji Ištvan, OŠ "Đuro Salaj").

22.aprila u centru Subotice biće izloženi prodajni radovi, koje su udruženo pripremili klubovi roditelja i nastavnika. Sav prihod od prodaje namenjen je za lečenje dečaka Petra Vukova.

Posetite prodajne štandove od 10:00 do 19:00 časova.