Učenici 1., 2., 3. i 4. c razreda su u subotu, prisustvovali prvoj blatnoj radionici koju su organizirale Olja Todosiljević i Jasmina Vuković. Radionica je održana u Tavankutu na Etnosalašu Balažević. Učili su kako se od blata pravio malter i kako su se kuće oblagale blatom.