U okviru dečije nedelje, 4a i 4b razred su pripremili program za predškolce