U našoj školi je održan tradicionalni božićni vašara na kom su deca prodavala svoje rukotvorine.