Učenici koji pohađaju Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture imali su zanimljiv  praktičan čas. Pripremali su bunjevačko ilo nasuvo sa pekmezom. Najzanimljivije im  je bilo kada su na kraju trebali da degustiraju ono što su spremali.