Prema odluci ocenjivačkog suda radovi naših učenika osvojili su u kategoriji 5. do 8. razreda sledeće nagrade:

1. Dunja Vojnić Hajduk, pohvala

2. Mila Kujundžić, uvrštena u brošuru

Čestitamo!