Nastava i drugi oblici obrazovno - vaspitnog rada u osnovnoj školi se ostvaruju u toku dva polugodišta.

 Prvo polugodište počinje u ponedeljak, 3. septembra 2018. godine, a završava se u petak, 21. decembra 2018. godine. U prvom polugodištu ima 80 nastavnih dana.

 Drugo polugodište počinje u utorak, 15. januara 2019. godine i završava se:

 - u petak 14. juna 2019. godine, za učenike od prvog do sedmog razreda i ima 100 nastavnih dana,

 - u petak, 31. maja 2019. godine, za učenike osmog razreda i ima 90 nastavnih dana.

 U toku školske godine učenici imaju zimski, prolećni i letnji raspust.

 Zimski raspust počinje u ponedeljak, 24. decembra 2018. godine, a završava se u ponedeljak, 14. januara 2019. godine.

 Prolećni raspust počinje u petak, 19. aprila 2019. godine, a završava se u četvrtak, 02. maja 2019. godine.

 Za učenike od prvog do sedmog razreda, letnji raspust počinje u ponedeljak, 17. juna 2019. godine, a završava se u petak, 31. avgusta 2019. godine. Za učenike osmog razreda letnji raspust počinje po završetku završnog ispita, a završava se u subotu, 31. avgusta 2019. godine.

 Učenici osmog razreda polagaće probni završni ispit u petak, 12.04.2019. godine i u subotu, 13.04.2019. godine, a završni ispit u ponedeljak, 17.06.2019. godine, utorak, 18.06.2019. godine i sredu, 19.06.2019. godine.

 U subotu, 17. novembra 2018. godine nastava se izvodi prema rasporedu časova za ponedeljak, u subotu 19. januara 2019. godine nastava izvodi prema rasporedu časova za petak, a u subotu 04. maja 2019. godine nastava se izvodi prema rasporedu časova za ponedeljak.

 TABELARNI PRIKAZ ŠKOSKOG KALENDARA ZA 2018/2019.GODINU