Klub sportskih ribolovaca "Poštar 024" je poklonio školi, za postignute rezultate, ribolovačke štapove i slike.