U petak 24.maja, učenici prvih razreda su išli na ekskurziju u Sombor.