Osobe sa autizmom, naravno, imaju identične ljudske vrednosti , kao i bilo ko drugi, i prema tome imaju ista ljudska prava. Posebno, osobe sa autizmom moraju da uživaju ista prava kao i druge osobe sa invaliditetom.

U našoj školi je obeležen evropski dan autizma, radionicom, u nižim razredima.