Učiteljice Ćakić Zorica i Kovač Ana su u 3a i 3b održale tematski čas. Tema časa je bila zima i priprema za Božićni vašar. Času je prisustvovalo 15 roditelja.