Svečani prijem prvaka će se održati 1.septembra sa početkom u  9h u fiskulturnoj sali centralne škole, a u Maloj Bosni sa početkom u 10h.

Nakon održanog svečanog prijema održaće se zajednički roditeljski sastanak.

Početak nastave 1.septembra  za prepodnevnu smenu, niža odeljenja, je u 8h, a za poslepodnevnu smenu,  viša odeljenja, u 1315h.