Drugo polugodište počinje 15.januara, u četvrtak. Nastava za više razrede počinje u 13:15, a za niže razrede u 8:00 časova. Važi raspored od novembra i nalazi se na sajtu škole.