Nova školska godina počinje 1.septembra, u utorak.

Za više razrede nastava počinje u 12:25, a za niže nastava počinje u 8:00 časova.

Prijem prvaka zakazan je 1.septembra u 10:00 časova u centralnoj školi, a u Maloj Bosni u 8:30 časova.

Napomena: rasopred časova se nalazi na sajtu škole