Predavanje za roditelje/staratelje devojčica petog, šestog i sedmog razreda za grupno savetovanje o HPV infekcijama u sklopu „Programa unapređenja prevencije infekcija humanim papiloma virusom u AP Vojvodini za 2015. godinu“ Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Edukacija će se realizovati 13. i 14.oktobra 2015.godine u prostorijama škole, a realizovaće ih zaposleni lekari domova zdravlja (pedijatri, ginekolozi i izabrani lekari) i lekari Zavoda za javno zdravlje Subotica.

Edukacija za peti i šesti razred će se realizoati 13.10.2015. godine u 17:00

Edukacija za sedmi razred će se realizoati 14.10.2015. godine u 17:00