Zahvaljujemo su firmi ``Deblokt  `` na donaciji dva televizora. U ime direktora, učitelja, nastavnika i svih učenika veliko hvala što su nam omogućili  da se nastava lakše odvija  kao i na  digitalnom razvoju nastave. Hvala!