Učenici koji su učestvovali na takmičenjima školske 2017/2018. godine

Predmet

Ime i prezime

Opštinsko

Okružno

Međuokružno

Republičko

MATEMATIKA

Mihajlo Kolar 4.b

Učešće

Učešće

   

Mihajlo Mrkobrada 5.a

Pohvala

III mesto

   

Viktor Deak 5.b

Učešće

     

Matija Ivković Ivandekić 5.c

Pohvala

Učešće

   

Ana Marija Horvacki 5.e

Učešće

     

Mila Stojičić 6.a

Učešće

     

Jovan Rudić Vranić 6.a

Pohvala

Učešće

   

Dunja Đedović 7.a

III mesto

II mesto

   

Anđela Stojičić 7.b

Učešće

     

Igor Engi 8.a

I mesto

I mesto

 

III mesto

ENGLESKI JEZIK

Igor Engi 8.a

III mesto

III mesto

   
 

Ivana Vojnić Zelić 8.a

Učešće

     

Elena Prskalo Momčilović 8.b

Učešće

     

Lucija Ivković Ivandekić 8.c

Učešće

     

NEMAČKI JEZIK

Lana Pajić 8.a

II mesto

Pohvala

   

HEMIJA

Dunja Đedović 7.a

II mesto

II mesto

   

Anđela Stojičić 7.b

I mesto

II mesto

   

BIOLOGIJA

Ana Marija Horvacki 5.e

III mesto

     

Savo Crnojević 6.b

III mesto

     

Mila Popović 6.b

III mesto

     

Dunja Đedović 7.a

II mesto

     

Nemanja Stojanović 7.b

III mesto

     

ISTORIJA

Lana Vojnić Hajduk 5.c

Učešće

     

Nemanja Matijević 6.a

Učešće

     

Jovana Sarić 6.a

Učešće

     

Dunja Đedović 7.a

III mesto

II mesto

 

Učešće

FIZIKA

Jovan Rudić Vranić 6.a

II mesto

I mesto

 

Učešće

Nemanja Čukić 6.b

III mesto

Učešće

   

Savo Crnojević 6.b

III mesto

     

Dunja Đedović 7.a

III mesto

III mesto

   

Igor Engi 8.a

I mesto

II mesto

 

I mesto i plasman na Fizičku olimpijadu

HRVATSKI JEZIK I JEZIČNA KULTURA

Ivan Huska 7.c

I mesto

I mesto

 

Učešće

Mila Kujundžić 7.c

     

Učešće

Lucija Ivković Ivandekić 8.c

I mesto

I mesto

 

II mesto

SRPSKI JEZIK

Bojana Grijak 5.b

Učešće

     

Jovana Sarić 6.a

Učešće

     

Mila Popović 6.b

Učešće

     
 

Dunja Đedović 7.a

Učešće

     
 

Anđela Stojičić 7.b

Učešće

     

GEOGRAFIJA

Anđela Stojičić 7.b

II mesto

II mesto

   

Ivan Huska 7.c

II mesto

Učešće

   

Teodora Apt 8.b

II mesto

Učešće

   

Luka Pajić 8.a

II mesto

II mesto

   

NACIONALNA EKOLOŠKA OLIMPIJADA

Savo Crnojević 6.b

II mesto

     

RECITOVANJE

Lana Šarčević 3.b

 

Plasman

   

Lana Vojnić Hajduk 5.c

 

Plasman za pokrajinu

   

Jelena Milošević 8.a

Učešće

     

Pavao Huska 1.c

Učešće

     

ŠAH

Nikola Crnjaković 7.b

III mesto

Učešće

   

INFORMATIKA

Igor Engi 8.a

I mesto

I mesto

 

II mesto i plasman na Informatičku olimpijadu

RUKOMET (dečaci)

Nemanja Čukić 6.b

I mesto

I mesto

III mesto

 

Vasilije Dobrilović 6.b

I mesto

I mesto

III mesto

 

Dimitrije Maksimović 7.b

I mesto

I mesto

III mesto

 

Nebojša Popović 8.b

I mesto

I mesto

III mesto

 

Filip Mandović 8.b

I mesto

I mesto

III mesto

 

Jovan Simić 8.b

I mesto

I mesto

III mesto

 

Petar Vukmanov Š. 8.a

I mesto

I mesto

III mesto

 

Ognjen Vukmanov 8.b

I mesto

I mesto

III mesto

 

Nemanja Dejanović 8.b

I mesto

I mesto

III mesto

 

Luka Obradović 8.b

I mesto

I mesto

III mesto

 

FUDBAL (dečaci)

Nemanja Stipančević 6.a

I mesto

     

Nemanja Čukić 6.b

I mesto

Stefan Grbić 6.b

I mesto

Vasilije Dobrilović 6.a

I mesto

Nemanja Matijević 6.a

I mesto

Nemanja Peić 6.a

I mesto

Miloš Maravić 6.b

I mesto

Konstantin Lončar 6.a

I mesto

Branislav Milošević 6.b

I mesto

Ivan Vukmanov Š. 6.a

I mesto

Jovan Vučković 6.b

I mesto

STONI TENIS

Nina Mandović 7.b

I mesto

     

RUKOMET (devojčice)

Ana Kerleta 7.b

III mesto

     

Nina Mandović 7.b

III mesto

Hana Ivanišević 8.b

III mesto

Iva Ivanišević 8.b

III mesto

Iva Peić 8.b

III mesto

Bojana Bojić 8.b

III mesto

Jovana Savić 8.b

III mesto

Elena Prskalo Momčilović 8.b

III mesto

Ana Jaramazović 8.c

III mesto

SOŠOV

Nemanja Čukić 6.b

Učešće

     

Vasilije Dobrilović 6.b

Učešće

Milutin Đurović 6.b

Učešće

Branislav Milošević 6.b

Učešće

Savo Crnojević 6.b

Učešće

Dimitrije Maksimović 7.b

Učešće

Uroš Perović 7.b

Učešće

Jovan Simić 8.b

Učešće

Ognjen Vukmanov 8.b

Učešće

Nebojša Popović 8.b

Učešće

Luka Obradović 8.b

Učešće

Ognjen Dimitrić 8.a

Učešće

ATLETIKA

(skok u dalj)

Nemanja Čukić 6.b

II mesto