Naši učenici su postigli sledeće rezultate:

2. mesto, Jakov Vuković , 3.c

pohvala, Matija Ivković Ivandekić 6.c

pohvala, Nemanja Čukić, 7.b


Ćestitamo!