Zahvaljujemo se Kolu srpskih sestara koje je doniralo školski pribor socijalno ugroženim učenicima naše škole.