Učenici od 1. do 4. razreda nastava počine 1.9.2022. godine u 8. časova

a učenicima od 5. do 8. razreda u 12. i 25 časova prema važećem rasporedu na sajtu škole.