U 4b razredu se održava gimnastička sekcija. Od pet devojčica koje idu na sekciju 3 su uspele savladati veći broj vežba i time izaći na gradsko takmičenje. Gradsko takmičenje je održavno 26.marta u gimnastičkoj sali kluba "Partizan - Željezničar". Ekipa je zauzela prvo mesto sa 87,5 boda. Pojedinačni plasman bio je sledeći:

1. Hrček Alisa sa 30,9 boda

2. Kovačević Bojana sa 28,6 boda

3. Nađ Varga Kristina sa 28,0 boda