Probni završni ispit će biti u subotu, 11. 5. 2013. godine, u 9,00 sati, u fiskulturnoj sali škole

Učenici trebaju biti u školi u 8 i 45

Poneti: grafitnu olovku, hemijsku olovku, trougao, lenjir, šestar, gumicu

-       Užinu, bočicu sa vodom

Rade se oba testa – maternji jezik i matematika

  sa pauzom od pola sata