U našoj školi je održan seminar o prepoznavanju teškoća u čitanju i pisanju. Seminar su održale Dragana Dženopoljac-logoped i Danijela Rodić-logoped. Na seminaru su učitelji i nastavnici škole mogli da se upoznaju sa preporukama i uputsvima za rad, koja su data od strane logopeda.